احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لینک دانلود

Are there similar articles احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام available on this site? - آبادان دانلود » {آبادان دانلود}

آبادان دانلود: اگر توانایی نوشتن پایان نامه راجع به احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام را ندارید، آن را به ما بسپارید. » {آبادان دانلود}

Make an editable version احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام from us. ... آبادان دانلود - (آبادان دانلود)

دسته: فقه، حقوق، الهیات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 67 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 41

دانلود مقاله پژوهشی رشته حقوق

احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام

چکیده

قرارداد سرمایه گذاری عقد جدیدی است که در زمان گذشته سابقه نداشته است. در قرارداد سرمایه گذاری، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه گذار بدون تضمینات کافی سرمایه خود را در اختیار سرمایه پذیر قرار نمی­دهد، لذا شرط ضمان سرمایه در اغلب قراردادهای سرمایه­گذاری درج می­شود. بنابراین، این سؤال مطرح است که شرط ضمان سرمایه طبق قواعد حقوق اسلام چه حکم و وضعیتی دارد. هر شرطی از حیث حکم ممکن است مبطل عقد، باطل و یا نافذ باشد که به نظر می­رسد شرط ضمان سرمایه با توجه به مفهوم عرفی آن نافذ است.

کلیدواژه ها

سرمایه

شرط ضمان

ممنوعیت تصرف

جبران خسارت

وضعیت حقوقی

مقدمه

در جامعه امروزی سرمایه و سرمایه گذاری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا با روند توسعه زندگی شهرنشینی و تقسیم شدن افراد جامعه به دو گروه، اقلیت غنی و اکثریت فقیر، دولتها ناچارند جهت ایجاد اشتغال برای افراد فقیر از سرمایه اغنیا، اعم از داخلی و خارجی، استفاده کنند. به همین جهت دولت ایران در سال 1381، علی­رغم وجود سرمایه هنگفت داخلی، اقدام به تصویب قانون جذب سرمایه خارجی کرده و در راستای جذب بیشتر آن قدم برداشته است.

با وجود این، تعارض منافع سرمایه­گذار و سرمایه پذیر از یک جهت و نیاز سرمایه پذیر به سرمایه از جهت دیگر موجب شده است که سرمایه پذیر نتواند به راحتی جذب سرمایه کند، بلکه برای جذب آن ناچار است امتیازاتی را به سرمایه گذار واگذار کند تا او تشویق به سرمایه گذاری شود؛ زیرا هر چند سرمایه گذار نیز برای تأمین منافع خود نیازمند به محلی امن برای سرمایه گذاری است و رکود سرمایه و عدم استفاده از آن به سرمایه گذار زیان وارد می کند، اما وجود بازار رقابت در جذب سرمایه و نیز وجود سرمایه گذاری­های غیرمفید و در عین حال دارای سود کلان برای سرمایه گذار، او را در موقعیت مناسب­تری قرار داده و این موضوع موجب شده است که دولت­ها با دخالت در امر سرمایه گذاری و هدایت آن به سرمایه گذاری مولد و مفید از طریق اعطای امتیازات ویژه به سرمایه گذار، او را تشویق به سرمایه گذاری در بخش مفید و مطلوب جامعه کنند که یکی از این مشوق­ها ضمان سرمایه است که سرمایه پذیر برگشت سرمایه سرمایه گذار را تضمین می کند.

با توجه به اینکه صاحب نظران حقوق اسلامی درباره ماهیت سرمایه­گذاری و حکم شرط ضمان آن اختلاف دارند و بسیاری شرط ضمان سرمایه در عقد مضاربه را موجب تبدیل ماهیت انشایی به عقد قرض دانسته اند، این سؤال مطرح است که آیا از دیدگاه قواعد حقوقی اسلام، ضمان سرمایه مشروع است و بر مبنای آن، در صورت تلف یا نقصان، سرمایه پذیر باید خسارت وارده را جبران کند و یا چنین شرطی نامشروع است و تعهدی برای سرمایه پذیر ایجاد نمی شود و در خطر بودن سرمایه شرط مشروعیت سود برای سرمایه دار می­باشد و اگر شرط ضمان سرمایه شود، سرمایه گذار نمی تواند از سود حاصله از سرمایه گذاری بهره مند گردد.

بنابراین، برای روشن شدن وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام، لازم است ماهیت قرارداد سرمایه­گذاری، وضعیت شرط ضمان سرمایه و نیز مفهوم ضمان سرمایه از دیدگاه صاحب نظران حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا وضعیت شرط و یا قرارداد ضمان سرمایه در قواعد حقوقی اسلام بررسی شود.

فهرست مطالب

وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

1- مفهوم قرارداد سرمایه گذاری

2- ماهیت قرارداد سرمایه گذاری غیرمستقیم

2-1- عقد قرض

2-2- عقد وکالت

2-3- ودیعه مشروط

2-4- قرارداد سرمایه گذاری

3- حکم شرط ضمان سرمایه

3-1- عامل تغییر ماهیت

3-2- مبطل عقد

3-3- بطلان شرط

3-4- صحت شرط

4- مفهوم ضمان سرمایه

4-1- ضمان تصرف در سرمایه

4-2- عدم ورود خسارت به مالک

4-3- تملیک مجانی معادل خسارت وارده

د تعهد ضامن به جبران خسارت احتمالی

نتیجه

منابع

آبادان دانلود - خرید پایان نامه ها و مقالاتی پیرامون احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام به صورت پرداخت اینترنتی. -- آبادان دانلود

Sign in here to get key content around احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام. » آبادان دانلود -- (آبادان دانلود)

(آبادان دانلود) دنبال یه مقاله توپ درمورد احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام می گردی؟ زود بیا اینجا. ~ آبادان دانلود

Bestsellers around احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام -- آبادان دانلود … (آبادان دانلود)

[آبادان دانلود] امن ترین درگاه خرید مقالات پیرامون احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام - (آبادان دانلود)

Collect important and important material about احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام ~ آبادان دانلود ~ {آبادان دانلود}

{آبادان دانلود} آیا مطالب مورد نیازتان درمورد احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام کم است؟ از مقالات این سایت استفاده نمایید. ... (آبادان دانلود)

Sign in from here to buy احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام. - آبادان دانلود » (آبادان دانلود)

آبادان دانلود - دسته بندی کردن مقالات به رشته های مختلف به شما کمک خواهد کرد تا با سرعت بیشتری احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام را پیدا نمایید. » آبادان دانلود

We put some valuable stuff around احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام on our several websites. ... آبادان دانلود - [آبادان دانلود]

آبادان دانلود - مطالب علمی گوناگونی در خصوص احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام در سایت موجود است. -- آبادان دانلود

You can find dictionaries in the DOC format around احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام only here. » آبادان دانلود -- (آبادان دانلود)

[آبادان دانلود] - نوشتن مقاله احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام با ما. دانلود برای شما. ~ {آبادان دانلود}

در منزل خود و به راحتی می توانید احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام را تهیه نمایید. -- آبادان دانلود … آبادان دانلود

{آبادان دانلود} - احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام Thanks for your purchase. - (آبادان دانلود)

آیا مطالب پیرامون احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام به دردتان می خورد؟ ~ آبادان دانلود ~ (آبادان دانلود)

(آبادان دانلود) - Refer to احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام for a list of top academic materials. ... [آبادان دانلود]

با خواندن 20 بگیرید. - آبادان دانلود » آبادان دانلود

آبادان دانلود: Click to view comments from your friends about articles around احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام. » (آبادان دانلود)

آیا از دریافت احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام از اینجا رضایت کافی دارید؟ ... آبادان دانلود - {آبادان دانلود}

آبادان دانلود - Download احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام as pdf file -- آبادان دانلود

آیا به دنبال مقالات انگلیسی پیرامون احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام می گردید؟ » آبادان دانلود -- [آبادان دانلود]

(آبادان دانلود) Buying a file احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام makes you feel good on the subject. ~ آبادان دانلود

[آبادان دانلود] Can I make a discount on my site by purchasing احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام? - (آبادان دانلود)

... دانلود ...

لینک کمکی

کانال برگزاری مسابقه

⭕️ محلی برای سرگرمی و تقویت ذهن
⭕️ همراه با شارژ به عنوان جایزه
⭕️ به سوالات پاسخ دهید و شارژ بگیرید😍
عضویت در گروه

نسخه قابل پرینت: احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام آبادان دانلود

دانلود احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام از آبادان دانلود